Computerhulp op afstand of aan huis in en rondom Arnhem | Zevenaar | Duiven | Dieren | Doesburg | Doetinchem | Huissen

Duiven

+31 6 53 14 16 53 rob@pc-consultancy.nl

Privacyverklaring

PC-Consultancy.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Elzendreef 20,
6921 HP Duiven,
Tel: +31 653141653
E-mail: rob@pc-consultancy.nl
Web: https://www.pc-consultancy.nl

Rob Pullen is de Functionaris Gegevensbescherming van pc-consultancy.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

pc-consultancy.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via rob@pc-consultancy.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

pc-consultancy.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • pc-consultancy.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

pc-consultancy.nl neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van pc-consultancy.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

pc-consultancy.nl bewaart je persoonsgegevens in het klantenbestand van het facturering programma InformerOnline, ook nadat voor de dienst is betaald. Dit is o.a. voor jaarlijks terugkerende verlengingskosten voor hosting en domeinnamen. Ook voor andere vormen van terugkerende dienstverlening zoals pc-onderhoud.

Delen van persoonsgegevens met derden

pc-consultancy.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

pc-consultancy.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door pc-consultancy.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar rob@pc-consultancy.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . pc-consultancy.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

pc-consultancy.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via rob@pc-consultancy.nl. pc-consultancy.nl heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • PC BEVEILIGING;
  1. Antivirus- en malware scanner & Firewall;
   Computers van Pc-Consultancy.nl zijn beveiligd met virus- en malware scanner, als mede een firewall.
  2. Bitlocker encryptie;
   Bewaarde klantgegevens t.b.v. webhosting activiteiten worden bewaard op een aparte partitie op een laptop. De laptop is voorzien van een inlogaccount met een sterk wachtwoord. De opslag partitie (niet de systeemschijf) is versleuteld met Bitlocker en alleen toegankelijk met een wachtwoord.
 • HTTPS website met encryptiecertificaat.
  Wij versturen jouw gegevens via het contactformulier met TLS (voorheen SSL) en is een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DNSSEC
  Dit is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
 • Two-Factor-Authentication (TFA) / Two-Step-Verification (TVA) / Google Authenticator

  Er zijn drie authenticatiefactoren die je kan gebruiken om de boel te beveiligen. Iets dat je kent/weet (Een wachtwoord of PIN-code); iets dat je hebt (een mobiele telefoon of speciale USB-key); en iets dat je bent (een vingerafdruk of andere biometrische eigenschap). Two-Factor-Authentication combineert twee verschillende factoren terwijl Two-Step-Verification dezelfde factor twee keer gebruikt. Bijvoorbeeld een wachtwoord of een eenmalig verzonden code via e-mail of SMS. De via de SMS verstuurde code staat gelijk aan een wachtwoord. Two-Factor-Authentication is veiliger dan Two-Step Verification, maar beide zijn beter dan vertrouwen op een enkel wachtwoord. Maak er daarom altijd gebruik van als één van de twee wordt aangeboden.

  1. Inlogbeveiliging op de mailserver is ingesteld op Two-Step-Verifiication.
   Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een sterk wachtwoord, plus een eenmalig via SMS toegestuurde code die samen moeten worden ingevoerd om in te loggen. (vergelijkbaar met inloggen op bijvoorbeeld Mijn ING).
  2. Inloggen op InformerOnline gebeurd via TFA
   Hier wordt ingelogd via gebruikersnaam + wachtwoord + geheime code, maar daarnaast ook nog eens met Google Authenticator.
   Daarmee wordt een extra beveiligingslaag toegevoegd.
 • SSL/TLS beveiligde E-mail communicatie
  1. E-mails via computers
   E-mail wordt verstuurd met TLS encryptie. E-mail wordt bewaard op de e-mailserver.
  2. E-mail op smartphone
   Verzending is ook hier met TLS encrypt en voorzien van een Google App wachtwoord. Een app-wachtwoord is een code van zestien tekens waarmee een app of apparaat toestemming krijgt om uw Google-account te gebruiken.De Google App wachtwoord generator is slechts via TSA te gebruiken.